פיתוח מקצועי תקשוב מחוז מרכז

קהילה יקרה,

צוות תקשוב מחוז מרכז מזמין אתכם מדריכים, רכזים ומורים בעלי ידע בתקשוב - להתפתח מקצועית בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת.

כל ההשתלמויות מוכרות לגמול (פתיחת הקורסים מותנת במספר הנרשמים).

במסגרת תכנית התקשוב הלאומית נדרשים רכזי התקשוב לפיתוח מקצועי של 30 שעות.

כמו כן, רכזים חדשים נדרשים בהשתלמות של 60 שעות (תכנית הכשרה במרכז בית יציב ותכנית מותאמת עפ"י המארג) וזאת בכדי לענות על הצרכים אותם דורש תפקיד רכז התקשוב.

על עובד ההוראה הממלא תפקיד זה להיות מומחה, בעל יכולת להסתגל לשינויים ולמצבי הוראה משתנים, ועל כן, תפקידו של רכז התקשוב דורש התפתחות מקצועית ייחודית - עליו להתפתח מקצועית בתחום הלמידה המתוקשבת, לרכוש מיומנות וידע טכנולוגי-פדגוגי המהווים תנאי לאפקטיביות הטמעת טכנולוגיה חדשנית בבתי הספר.

להלן קישור כניסה למארג הפיתוח המקצועי המחוזי בתקשוב : מאגר הפיתוח המקצועי המחוזי בתקשוב תש"פ

הרשמה להשתלמויות תשפ"א

מקוונים פלייאר.pdf
יחידות מדף-פיתוח מקצועי.pdf