פיתוח מקצועי תקשוב מחוז מרכז

קהילה יקרה,

צוות תקשוב מחוז מרכז מזמין אתכם מדריכים, רכזים ומורים בעלי ידע בתקשוב - להתפתח מקצועית בתחום התקשוב. כל ההשתלמויות מוכרות לגמול (פתיחת הקורסים מותנת במספר הנרשמים). במסגרת תכנית התקשוב הלאומית נדרשים רכזי התקשוב לפיתוח מקצועי של 30 שעות. כמו כן, רכזים חדשים נדרשים בהשתלמות של 60 שעות וזאת בכדי לענות על הצרכים אותם דורש תפקיד רכז התקשוב. על עובד ההוראה הממלא תפקיד זה להיות מומחה, בעל יכולת להסתגל לשינויים ולמצבי הוראה משתנים, ועל כן, תפקידו של רכז התקשוב דורש התפתחות מקצועית ייחודית - עליו להתפתח מקצועית בתחום הלמידה המתוקשבת, לרכוש מיומנות וידע טכנולוגי-פדגוגי המהווים תנאי לאפקטיביות הטמעת טכנולוגיה חדשנית בבתי הספר.

להלן קישור כניסה לקטלוג הפיתוח המקצועי המחוזי בתקשוב :  קטלוג הפיתוח המקצועי המחוזי בתקשוב תשפ"ג

מקוונים פלייאר.pdf
יחידות מדף-פיתוח מקצועי.pdf