מרחב מדריכים

למידה מתוקשבת במרחב הפדגוגי משרד החינוך

למידה מתוקשבת במרחב הפדגוגי תקשוב מחוז מרכז

ערוץ היוטיוב של מחוז מרכז

ערוץ היוטיוב תקשוב מחוז מרכז
אוריינות דיגיטלית השתלמות - מידע והתנסות.pptx
MOOC כנס מדריכים דצמבר 2019

עדכוני התקשוב - לקהילת התקשוב

תשפ - דואל שבועי למדריכי אשכול-רכזי תקשוב

הזמנת מפגשים סינכרוניים- למידה מרחוק

שימו לב יש לבקש לפחות שבועיים מראש

דו"ח הדרכה חודשי

מפגש מדריכים - רפלקציה אישית

דוח הדרכה חודשי.doc
מפגש מדריכים.docx

כלי להתבוננות לשיעור מתוקשב

סדנת תקשוב דף מלווה.pptx
כלי להתבוננות בשיעור מתוקשב מחוז מרכז

תבנית למפגש הכרות פתיחת שנה - תקשוב

תשעט תבנית למפגש הכרות פתיחת שנה - תיקשוב

מרחב להפעלת ימים מקוונים

מרחב להפעלת ימים מקוונים תקשוב מחוז מרכז