למידה מרחוק תקשוב מחוז מרכז
הנחיות להיערכות תרגיל למידה בחירום פברואר - מרץ 2022
למידה מרחוק בחירום מחוז מרכז
יום למידה משולב דיגיטל חטיבות ביניים מחוז מרכז 17.2.22
הצעה למתווה ללמידה מרחוק בידוד מרכז.docx