הנחיות להיערכות לתרגיל למידה בשעת חירום ארצי 1 במרץ 2020.pdf