למידה בשעת חירום


עומדים לרשותכם בחמ"ל המחוזי בין השעות 20:00-08:00 ביום התרגיל - כניסה לחמ"ל

למידה מרחוק בחירום מחוז מרכז
תרגיל למידה מרחוק בחירום - מינהל חינוך טכנולוגי - תשפב150222
_דיווח נוכחות תרגיל למידה מרחוק - הנחיות לפי ספק (4) (4).pdf
דף מרכז תרגיל למידה מרחוק חירום לרכזי תקשוב.pdf
תרגיל למידה מרחוק תשפג- דגשים חשובים❗💻