גלישה בטוחה תקשוב מחוז מרכז
גלישה בטוחה-מצגת מפגש מקוון.pdf
מנהיגוטק מצגת למפגש חיים ברשת 28.1.pdf
מצגת למשתתפי כנס מחוז מרכז (1).ppsx
דגשים להוראת הנושא בכל שכבת גיל.docx
מצגת אבטחת מידע והגנה בסייבר.pptx
הצעה לארגון מרחב.docx

הענן החינוכי - גלישה בטוחה