למידה שיתופית

מהי למידה שיתופית?

מידע לאתר המחוז למידה שיתופית.docx
שיתופיות ככלי מקדם.pdf