אקדמיה ברשת

היבחנות מתוקשבת על יסודי


אחת מהקדימויות, שהצבנו לעצמינו גם השנה היא קידום האוריינות בסביבה דיגיטלית בבתי הספר העל יסודיים. אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית הינה שם כולל לאוסף מיומנויות וגופי ידע ספציפיים שכל אדם צריך לפתח על-מנת להשתתף באופן פעיל בעולם עתיר טכנולוגיה.

משימות האורייניות המתוקשבות נועדו לתרגול של ידע ומיומנויות בגישה מעשית, בדומה ל"עולם המבוגרים" ובסביבה ממוחשבת. המשימות מזמנות התנסות בכישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים (מתוך הענן החינוכי). תפקידנו הוא להטמיע שימוש במשימות האוריינות הדיגיטלית על ידי הכרת היחידות למורים בתחומי הדעת הרלוונטיים (עברית, ערבית כשפת אם, מתמטיקה ומדעים) ולוודא שילובן בתהליכי ההוראה למידה.

חשוב להדגיש, כי המשימות פותחו בהלימה לתכנית הלימודים בהתאם לשכבת הגיל בעל יסודי. בנוסף, היחידות דומות במבנה למבחני ה PISAהבינלאומיים. ביצוע המשימות על ידי התלמיד והיכרות עם סגנון השאלות והמבנה יעלה את רמת המוכנות של התלמידים למבחנים ואת סיכויי ההצלחה שלהם. 

להלן הקישור לאתר ההיבחנות המתוקשבת של משרד החינוך -  https://tdigital.lms.education.gov.il/

סרטון הסבר - http://edu.gov.il/tech/tdigital

על מנת לבצע את המשימות יש להפיק סיסמאות לתלמידים באמצעות מערכת "הזדהות אחידה". להלן קישור כניסה למערכת - http://edu.gov.il/sites/Haminhelet/learning_tools/Pages/Nihol_sismaot.aspx

תמיכה תפעולית (טכנית) למורים מינהלת יישומים מתוקשבים בטלפון: 03-6906600.

בימים א-ה: 22:30 - 07:30, ביום ו': 14:00 - 07:30.

פנייה מוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 03-9298888. 

התנסות רבה ככל האפשר במגוון סביבות למידה ופעילויות תתרום לקידום המיומנויות הדרושות.​