סביבת ענן גוגל

ברכות חמות ! 

בית הספר שלכם צורף בהצלחה לסביבת הענן גוגל בהזדהות אחידה

סביבת הענן לחינוך מעניקה לכל צוות בית הספר מקום אחד שבו ירוכזו באופן מאובטח ומוגן כל הכלים, הקבצים ואמצעי התקשורת. באמצעות סביבת הענן תוכלו לקיים תקשורת סינכרונית וא- סינכרונית מכל מקום ובכל זמן, לעבוד בשיתופיות מלאה על כל סוג של תוכן ומדיה, לאחסן ולתעד ללא מגבלת מקום ולנהל את הזמן באמצעות יומן מתקדם. 

 ? מה עליכם לעשות כעת

.לוודא שלכל התלמידים יש סיסמאות הזדהות אחידה <

.להטמיע את קישור הכניסה והלוגו לענן של גוגל בהזדהות אחידה בדף הבית של פורטל ביה"ס <

בלחיצה על  קישור זה נכנסים התלמידים ישירות למסך הזדהות אחידה ולאחר ההזדהות, מועברים אוטומטית לסביבת הלמידה של גוגל  < (Drive)   

בהצלחה !

כניסה ויצירת כיתה 

רק לאחר כניסה ראשונה מהמחשב

כניסה ל-Google בהזדהות אחידה

הדרכה - יומן גוגל