התקשוב במרכז מציג - הפינה של הבינה והפעם נייצר AVATAR המדבר בשפה העברית עם שימוש בבינה מלאכותית

התקשוב במרכז מציג - הפינה של הבינה והפעם ניצור מצגות בשימוש בינה מלאכותית

התקשוב במרכז מציג - הפינה של הבינה והפעם שילוב
טקסט בתמונה

התקשוב במרכז מציג - הפינה של הבינה והפעם הצגה וחשיפה של כלי בינה מלאכותית 

התקשוב במרכז מציג - הפינה של הבינה והפעם הדרכה לשימוש כלי בינה בהחלפת פרצופים