"לגרום למכונה להתנהג

בדרך שהייתה נחשבת

לאינטליגנטית לו אדם

התנהג כך"

מנהל התוכן בינה מלאכותית  : ואנונו שלום ShalomVanunu@educ.org.il  Linkedin