"לגרום למכונה להתנהג

בדרך שהייתה נחשבת

לאינטליגנטית לו אדם

התנהג כך"