אירועי התקשוב

חשיבה מחשובית היערכות לתשפג (1) (1).pdf
מרץ בתקשוב במרכז תשפב.pdf
לוח גאנט מחוזי תשפב תקשוב
פברואר בתקשוב במרכז תשפב.pdf
ינואר בתקשוב במרכז תשפב (3).pdf
נובמבר בתקשוב במרכז תשפב 11.21 (4).pdf
דצמבר בתקשוב במרכז תשפב (5).pdf
אוקטובר בתקשוב במרכז תשפב רכזי תקשוב.pdf
_כנס רכזי תקשוב TOP7 מחוז מרכז תשפב 17.11.21 (2).pdf