אירועי התקשוב

לוח גאנט מחוזי תשפב תקשוב
אוקטובר בתקשוב במרכז תשפב רכזי תקשוב.pdf
נובמבר בתקשוב במרכז תשפב 11.21 (4).pdf
דצמבר בתקשוב במרכז תשפב (5).pdf
_כנס רכזי תקשוב TOP7 מחוז מרכז תשפב 17.11.21 (2).pdf
פברואר בתקשוב במרכז תשפב.pdf
ינואר בתקשוב במרכז תשפב (3).pdf
מרץ בתקשוב במרכז תשפב.pdf