אירועי התקשוב

לוח גאנט מחוזי תשפב תקשוב
פברואר בתקשוב במרכז תשפב.pdf
ינואר בתקשוב במרכז תשפב (3).pdf
מרץ בתקשוב במרכז תשפב.pdf
אוקטובר בתקשוב במרכז תשפב רכזי תקשוב.pdf
נובמבר בתקשוב במרכז תשפב 11.21 (4).pdf
דצמבר בתקשוב במרכז תשפב (5).pdf
_כנס רכזי תקשוב TOP7 מחוז מרכז תשפב 17.11.21 (2).pdf