אתם שואלים - כולנו עונים !

קישור לשאלות ותשובות


תקשוב במערכת גפ"ן -תשפ"ג

מערכת גפן מיועדת למנהלי בתי הספר לתכנון תכנית שנתית מבוססת תקציב.

כניסה למערכת גפן לבעלי הרשאה

הזמנת תוכן דיגיטלי

שוברים במערכת גפן יולי 2022.pdf

מצגת שוברים במערכת הגפן

הדרכה מקוונת על מערכת גפ"ן

הדרכה על המענים בתקשוב בגפ"ן

ריכוז אפשרויות הזמנת התקשוב בגפן

עוד לא בחרתם בתקשוב?????

הזמנת מדריכי תקשוב לליווי רכזי התקשוב ובתי הספר

עותק של פרסום תקשוב גפן.pdf

תכניות תקשוב בגפן

גפן- תקשוב.pptx