אתם שואלים - כולנו עונים !

קישור לשאלות ותשובות


תקשוב במערכת גפ"ן -תשפ"ג

מערכת גפן מיועדת למנהלי בתי הספר לתכנון תכנית שנתית מבוססת תקציב.

כניסה למערכת גפן לבעלי הרשאה

הדרכה מקוונת על מערכת גפ"ן

הדרכה על המענים בתקשוב בגפ"ן

ריכוז אפשרויות הזמנת התקשוב בגפן

עוד לא בחרתם בתקשוב?????

הזמנת מדריכי תקשוב לליווי רכזי התקשוב ובתי הספר

עותק של פרסום תקשוב גפן.pdf

תכניות תקשוב בגפן

גפן- תקשוב.pptx